Peranan

Peranan Utama Pengawas Perdana

 1. Mengawal disiplin pelajar.
 2. Menjaga imej diri dan menunjukkan teladan yang baik kepada pelajar dan pengawas pelatih.
 3. Menjaga imej dan nama baik sekolah dan Badan Pengawas
 4. Membantu guru.
 5. Memastikan keceriaan sekolah dijaga.
 6. Mematuhi peraturan sekolah sambil menguatkuasakannya.
 7. Memimpin rakan-rakan pelajar.
 8. Mencegah berlakunya kes jenayah di sekolah.
 9. Menghormati guru.
 10. Tidak memberat sebelah dalam tugas harian.
 11. Serius dan bersikap positif semasa menjalankan setiap tugas, sentiasa menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.
 12. Mendisiplinkan diri sambil mendisiplinkan pelajar lain.
 13. Memastikan diri sendiri mencapai prestasi yang cemerlang dalam bidang akademik, kokurikulum, sahsiah dan disiplin.
 14. Sentiasa peka terhadap apa yang berlaku dan memberikan cadangan dan pendapat kepada Badan Pengawas untuk memperbaiki keadaan.
 15. Mengenalpasti pelajar-pelajar yang bermasalah disiplin dan cuba sedaya upaya untuk mengubah sikap mereka.
 16. Mempengaruhi para pelajar untuk berdisiplin dan memberikan teguran kepada mereka yang bersalah.
 17. Patuh kepada ketepatan masa.
Advertisements
%d bloggers like this: