Ikrar

IKRAR PENGAWAS PERDANA

MAKTAB SABAH

Bahawasaya kami,

Pengawas perdana Maktab Sabah dengan ikhlas berikrar:

  • Melaksanakan sengala tugas kami
  • Memastikan penampilan diri sentiasa kemas, berdisiplin dan mengamalkan nilai-nilai hidup yang positif
  • Membantu para guru, pihak pentadbir dan warga sekolah
  • meningkatkan disiplin dan menjaga imej sekolah
  • Menjayakan moto pengawas“Berilmu dan berwawasan”
Advertisements
%d bloggers like this: